مشاهیر بندر انزلی : دکتر حسین اهری

او از سال 1321 متناوباً در کادر مدیریتی بیمه ایران قرار گرفته بود. ایشان به مدت شش سال مدیر کل اعتبارات بانک ملی ایران و زمانی نیز معاون وزارت بازرگانی و چند سال هم مدیر عامل بانک کشاورزی بوده است. 
از اقداماتی که در زمان تصدی ایشان در بیمه ایران صورت گرفته انعقاد قرارداد بیمه حواده تحصیلی متعاقب مذاکرات قبلی بین بیمه ایران و وزارت فرهنگ ( آموزش و پرورش ) بود. همچنین در جهت بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی کشور طرح ایجاد " صندوق تعاون ملی " پس از طرح " بیمه اجتماعی کارگران " و " بیمه کارمندان دولت وفرهنگیان " انجام شد. به دنبال شکل گیری پیمان سه جانبه اکو درسال 1343 یک کمیته فنی بحث و مطالعات خود را در زمینه " همکاری بیمه ای " آغاز نمود. در همین سالها سندیکای بیمه گران ایران تحت ریاست مدیرعامل بیمه ایران تشکیل جلسه داشته است. 
در سال 1343 اداره ای بنام اداره آموزش و کتابخانه صورت پذیرفت و نیز طرح لایحه بیمه مرکزی تهیه و به دولت پیشنهاد گردید. با تجدید سازمان شرکت فعالیت بیمه ایران در طول نه ماهه اول سال 1343 درقسمت بیمه های دولتی بیش از 80% و در قسمت های بیمه های خصوصی قریب به 40% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته بود.


/ 1 نظر / 35 بازدید
ااهری

ایشون که همشهری ما هستن.[گل]