یاد سیروس بخیر

روز و ماه و سالها در کنارت بودند

تا تو اسطوره شدی

مردم شهر، همه

به تو می بالیدند

وقتی از دور تو را می دیدند

زیر لب می گفتند

قهرمانم آمد

پیر مرد دکه دار

چایی قند پهلو

یاد انعام بخیر

بچه های ملی شهرستان

یادشان هست هنوز

که جواب تحقیر

سیلی محکمی است از جنس غرور

حال آن دستها کجاست

دستهای ناجی مظلومان

دستهای مهربان سیروس

همه از رفتن تو محزونند

دائما” می گویند

یاد سیروس بخیر…

/ 0 نظر / 33 بازدید