اولین ها در ایران

روشنائی برق قبل از سال1279 خورشیدی بعنوان اولین شهردرایران که دارای روشنائی گردید
گمرک بندرانزلی، دارای پیشینه‌ای بیش از 300 سال است .
داره شیلات بندرانزلی، بیش از 150 سال پیشینه دارد .
اولین بلدیه درایران که اکنون بنام شهرداری مستعاراست دراین شهر تاسیس گردید
آموزش وپرورش قبل از سال 1271 خورشیدی و اکابر شبانه آن هم دروس دبیرستانی قبل از سال 1290 خورشیدی
چاپخانه قبل از سال 1286 خورشیدی
بهداری قبل از سال 1276 خورشیدی که بوسیله بلدیه اداره میشد
شیروخورشیدی سرخ 1304 خورشیدی
تلفن قبل از سال 1277 شمسی وپست وتلگراف نیز جلوتر ازبسیاری شهرهای ایران
نظمیه ( شهربانی ) قبل از سال 1286 خورشیدی
راه آهن حدود سال 1269 خورشیدی دریکی از روستاهای انزلی
هواشناسی قبل از سال 1280 خورشیدی
اداره شیلات بابیش از 150 سال قدمت
سردخانه حسن‌کیاده، نخستین سردخانه ایران است
اولین خطوط هوایی در بندر انزلی به وجود آمد در زمین معروف به زمین طیاره . اولین پرواز در ایران از بندر انزلی به تهران و سپس به اصفهان صورت گرفت .
اتومبیل برای اولین بار درانزلی مشاهده شده است
اولین کارخانه سوسیس سازی ۱۳۱۷ شمسی و اولین کارخانه لیموناد سازی
اولین سالن نمایش فیلم به همت ابراهیم مرادی اولین فیلسماز سینمای ایران

/ 0 نظر / 19 بازدید